Aktualności

Młody bielik z Podlasia ginie w Rumunii

Podczas obrączkowania. Fot. G. GrygorukW czerwcu 2014 r. młode bieliki w jednym z gniazd w Puszczy Knyszyńskiej zostały zaopatrzone w logery GPS GSM. We wrześniu jeden z nich opuścił gniazdo i udał się początkowo na północ – na Mazury i Suwalszczyznę, ocierając się nawet o obwód Kaliningradzki.

Gniazda orlików w cieniu siłowni wiatrowych

Tytuł tego artykułu niestety nie jest metaforą. Na Warmii w miejscowości Tolkowiec (gmina Płoskinia) w 2014 roku wybudowano elektrownię wiatrową w miejscu, które pod względem zagęszczenia populacji lęgowej orlika krzykliwego może uchodzić za unikat w całym areale tego gatunku – przekracza 10 par/100 km2. Dwa czynne gniazda orlika położone są w odległości zaledwie 600-700 metrów od najbliższych wiatraków.

Błotniak łąkowy. Badania, monitoring i ochrona

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” zaprasza do udziału w konferencji: Błotniak łąkowy. Badania, monitoring i ochrona, która odbędzie się w 22 października w Warszawie. Konferencja jest organizowana w ramach realizowanego w latach 2013-2014 projektu POIS.05.01.00-00-381/12 “Ochrona błotniaka łąkowego w Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej celem jest podsumowanie realizacji projektu oraz wymiana doświadczeń z zakresu ochrony błotniaka łąkowego przez ekspertów z kilku państw europejskich.

Program konferencji

Na ratunek rybołowom

Gniazdo rybołowów na olszy (2013 r.) Fot. A. SulejW 2012 roku w pobliżu Puszczy Boreckiej (warmińsko-mazurskie) zlokalizowano nietypowo usytuowane (jak na nasze krajowe warunki) gniazdo rybołowa. Ptaki zbudowały je w krajobrazie rolniczym na suchej olszy. Wcześniej był tu zagajnik olszowy, ale wskutek podtopienia terenu przez bobry większość drzew uschła i obecnie stoją one, lub już tylko kikuty ich pni, suche. W otoczeniu zachowało się także kilkadziesiąt żywych drzew. Cały teren jest podtopiony i porośnięty wysokim szuwarem turzycowym. Blisko mokradła znajdują się stawy , gdzie ptaki najczęściej polują.