Aktualności

Naprawiać gniazda warto!

ORLEN S.A. Partnerem Komitetu Ochrony Orłów w budowaniu nowych platform gniazdowych i naprawianiu uszkodzonych gniazd orłów, orlików i rybołowów na terenie Polski

ORLEN S.A. w tym roku pomaga Komitetowi Ochrony Orłów aktywnie chronić najrzadsze polskie ptaki. Orły, orliki i rybołowy zwykle budują duże i ciężkie gniazda, które często narażone są na upadki na skutek silnych wiatrów, nadmiaru śniegu lub wody. Gniazda bielików osiągają nawet pół tony i wysokość do 5 metrów. Gniazda rybołowów natomiast są mniejsze, ale za to na najwyższych drzewach, zwykle na wysokości ponad trzydziestu metrów. Dlatego już na początku sezonu postanowiliśmy skorzystać z pomocy ORLEN S.A. i odpowiednio wcześniej zadbać o bezpieczeństwo ptasich lokatorów: bielików, rybołowów, a nawet puchaczy. W niektórych pracach uczestniczyli także leśnicy.

Zmiana adresu siedziby KOO

Od dnia 3 lipca 2023 roku następuje zmiana oficjalnego adresu siedziby Komitetu Ochrony Orłów. Aktualny adres biura to ul. Kołobrzeska 50 / 119, 10-434 Olsztyn. Pozostałe dane kontaktowe pozostają niezmienione.

Inwentaryzacja orlika krzykliwego i bociana czarnego na Podkarpaciu

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.:  Inwentaryzacja stanowisk lęgowych orlika krzykliwego (Clanga pomarina) i  bociana czarnego (Ciconia nigra) w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków  Beskid Niski (PLB180002) Natura 2000, Jaśliskim Parku Krajobrazowym i Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego w województwie podkarpackim, w sezonie lęgowym 2023 roku. Dzięki projektowi nastąpi aktualizacja stanu wiedzy na temat kierunku zmian populacji orlika krzykliwego i bociana czarnego znajdującej się na obszarze objętym projektem.

REO G720 – staruszek bielik z Polski w wieku 26 lat!

Przedstawiamy prawdopodobnie najstarszego żyjącego bielika, który został zaobrączkowany na Lubelszczyźnie przez naszego członka Janusza Wójciaka (!) 23 maja 1997 roku. Serdeczne Gratulacje! Ptak osiedlił się około 70 km na NE na pograniczu Białorusi i Ukrainy. Po raz pierwszy ten wyjątkowo jasny bielik został sfotografowany w 2016 roku w okolicach gniazda, ale wtedy nie udało się odczytać obrączek.

Z powodu wojny na Ukrainie białoruscy ornitolodzy nie mają tam teraz dostępu… Jednak w połowie lutego udało się im sfotografować tego osobnika przy padłej krowie w okolicach Orzechowa na Białorusi za pomocą fotopułapki i w końcu odczytać obrączkę na lewym skoku.