Aktualności

Rok 2022 w KOO

Młody orlik krzykliwy. Fot. S.WręgaZanim na dobre ruszymy w teren w sezonie 2023, warto krótko podsumować działania zrealizowane w roku 2022.

Dziękujemy wszystkim koordynatorom, aktywnym członkom i sympatykom KOO oraz osobom i instytucjom wspierającym nasze działania statutowe.

Poniżej przegląd najważniejszych inicjatyw, które udało się zrealizować w minionym sezonie:

 

Działania własne

  1. Kontrole gniazd i lęgów gatunków strefowych w całym kraju – ponad 2 tysiące.
  2. Transmisje online z gniazd: bielika w Nadleśnictwie Woziwoda; rybołowa w nadleśnictwach: Barlinek i Jedwabno; bociana czarnego w nadleśnictwach: Bolewice, Sieraków, Wolsztyn.
  3. Obrączkowanie gatunków strefowych w całym kraju (około 700 os. 10 gatunków).
  4. Odbudowa gniazd bocianów czarnych w nadleśnictwach: Różańsko, Turek, Sieraków.
  5. Odbudowa gniazd orlików krzykliwych w nadleśnictwach: Komańcza, Lesko i gminie Krempna.
  6. Odbudowa gniazd rybołowów w nadleśnictwach: Pisz, Strzałowo.
  7. Spotkania regionalne: Region Łódzki, Region Kujawsko-Pomorski, Region Polska Północno-Wschodnia, Region Wielkopolska.
  8. Wycieczki edukacyjne: „Powitanie orlików po przylocie z zimowiska”, „Pożegnanie orlików przed odlotem do Afryki”. Region Podkarpacie.

Trzycyfrowe Mazowsze!

Z roku na rok rośnie terenowa aktywność w Regionie Mazowieckim Komitetu Ochrony Orłów. Sezon 2022 to od lat nienotowana w tym regionie trzycyfrowa liczba skontrolowanych stanowisk ptaków strefowych. Wzmożoną aktywność członków KOO na tym obszarze, podsycaną przez koordynatora regionalnego udało się też w pewnym stopniu wynagrodzić dzięki realizacji zadania pt.: „Inwentaryzacja i monitoring stanowisk lęgowych bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego i puchacza w obszarach Natura 2000, rezerwatach i parkach krajobrazowych województwa mazowieckiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 10.500zł.

Więcej godzin w terenie to oczywiście szansa na zlokalizowanie zupełnie nowych stanowisk oraz doszukanie gniazd w rewirach znanych wcześniej, gdzie albo nie było znane żadne gniazdo, albo stwierdzono gniazda nieaktywne.

Monitoring strefowców na Opolszczyźnie

W sezonie 2022 Komitet Ochrony Orłów – Region Górny Śląsk zrealizował projekt pn. „Monitoring rewirów czterech gatunków strefowych ptaków szponiastych w parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu województwa opolskiego”. Został on w całości sfinansowany z budżetu województwa opolskiego w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa.

W ramach projektu zrealizowano m.in. monitoring zasiedlenia i sukcesu lęgowego w rewirach bielika, orlika krzykliwego, kani rudej i rybołowa oraz pomiar parametrów rewirów lęgowych bielików i ich korelacji z sukcesem lęgowym. Punktem wyjścia było 71 rewirów zarejestrowanych w bazie KOO na obszarze objętym projektem. Zaangażowanie aktywnych członków i współpracowników KOO pozwoliło nie tylko na aktualizację stanu wiedzy o ich zasiedleniu, ale także zaowocowało wykryciem 12 nowych rewirów strefowców.

Więcej lęgowych rybołowów

Rybołów. Fot. Cezary KorkoszPo blisko 20 latach zmagań zmierzających do powstrzymania wymierania krajowej populacji rybołowa Pandion haliaetus w Polsce wreszcie doczekaliśmy się przełomu. Parametry obrazujące kondycję naszej populacji, które z niepokojem śledzimy od początku lat 90. wreszcie zaczęły wychylać się w oczekiwanym kierunku. Jest co prawda jeszcze za wcześnie, żeby obserwowane zjawisko nazwać ekspansją, ale zapewne obserwujemy powrót rybołowów na tereny, w których gniazdowały jeszcze pod koniec lat 90.