Aktualności

Ochrona drapieżników w Dolinie Narwi

WCenny dla drapieżników fragment lasu nad Narwią 2021 roku Komitet Ochrony Orłów po raz kolejny otrzymał wsparcie Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Tym razem zajmowaliśmy się wyznaczaniem cennych dla fauny lasów w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”. W tym celu zbieraliśmy informacje o występowaniu drapieżników, które z racji położenia na szczycie piramidy troficznej, wskazują przyrodniczo-cenne obszary, zasobne w drobną faunę ich ofiar. Ponadto, z racji wysokich wymagań siedliskowych i znacznej antropofobii, lokalizacja ich gniazd wskazuje na cenne, spokojne i dojrzałe drzewostany, których ochrona może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia warunków siedliskowych najbardziej wymagającym przedstawicielom fauny. Aby wyznaczyć takie drzewostany:

- wyszukiwaliśmy gniazda i rewiry ptaków szponiastych i puchacza,

- za pomocą fotopułapek poszukiwaliśmy lasów, odwiedzanych przez wilki,

- śledziliśmy telemetrycznie jastrzębie, gatunek wskaźnikowy dla zasobnych w inne ptaki lasów.

Efektem tych działań było wyznaczenie kilku kluczowych obszarów leśnych, w tym jednego szczególnego lasu, wyróżniającego się pod względem wieku, struktury, charakteru siedliska od wszystkich pozostałych. Wyjątkowość tego lasu potwierdziły drapieżniki. Na niespełna 90-hektarach gniazdują tam raz bielik, orlik krzykliwy, puchacz i jastrząb. To też jedyny las, w którym udało się nam zarejestrować za pomocą fotopułapek wilka. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i miejscowego nadleśnictwa składamy wniosek o utworzenie w tym miejscu rezerwatu, by na trwałe zabezpieczyć ten fragment lasu. Jeśli nam się uda, będzie to jedyny rezerwat na 70-kilometrowym odcinku doliny Narwi, w jej górnej części.

Świąteczne Życzenia

Nowe władze Komitetu Ochrony Orłów

W dniu 2 października odbyły się wybory nowych władz Komitetu Ochrony Orłów. Zasadnicze wybory poprzedziły sprawozdania: merytoryczne i finansowe, zaprezentowane przez ustępujący zarząd. Dla członków KOO, którzy z różnych względów nie dotarli na walne zebranie publikujemy prezentację sprawozdania merytorycznego. W czterech głosowaniach niejawnych wybrano kolejno: Prezesa, Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Po ukonstytuowaniu się poszczególnych organów aktualny skład wygląda następująco:

Prezes KOO kadencji 2021-2024 – Dariusz Anderwald;

Zarząd Główny KOO: Paweł Mirski – Wiceprezes, Michał Zygmunt – Skarbnik, Grzegorz Zawadzki – Sekretarz, Zdzisław Cenian i Łukasz Czajka – Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna (KR) KOO: Mariusz Kępiński – Przewodniczący KR, Sławomir Cienkowski – Sekretarz KR, Marek Naranowicz – Członek KR.

Sąd Koleżeński (SK) KOO: Marian Stój – Przewodniczący SK, Sebastian Wręga – Sekretarz SK, Sławomir Rubacha i Mariusz Tkacz – Członkowie SK.

Wybranym władzom gratulujemy i życzymy udanej kadencji 2021 – 2024.

Walny Zjazd KOO

Plakat_Autor Piotr KwiatkowskiZapraszamy wszystkich członków Komitetu Ochrony Orłów do udziału w Walnym Zjeździe, który odbędzie się w dniach 2-3 października w Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie (ul. Leśna 5a). Od poprzedniego zjazdu minęły już 4 lata i kilka miesięcy dlatego organizujemy kolejne spotkanie, na którym zostaną wybrane nowe władze naszego stowarzyszenia. Wybory połączone będą z konferencją "Ekologia i ochrona ptaków drapieżnych oraz bociana czarnego". Z uwagi na panującą pandemię CoviD-19 walny zjazd oraz konferencja jest organizowana dla członków KOO. Program może ulec jeszcze modyfikacji. Jeżeli ktoś jest chętny aby przedstawić referat o tematyce związanej z gatunkami będącymi w kręgach naszego zainteresowania to czekamy na zgłoszenia pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Komitet Organizacyjny:

  • Dariusz Anderwald - SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie,
  • Paweł Mirski - UwB, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Ekologii Roślin,
  • Tadeusz Mizera - UP w Poznaniu, Wydział Weterynarii i Nauk o Zwierzętach, Katedra Zoologii
  • Michał Zygmunt - Komitet Ochrony Orłów
  • Dariusz Kujawa - Nadleśnictwo Wronki
  • Grzegorz Zawadzki - SGGW, Instytut Nauk Leśnych, Katedra Ochrony Lasu

 

Do pobrania:

Program Walnego Zjazdu

Karta zgłoszeniowa