Zamówienia publiczne - Montaż loggerów II

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Montaż kamer
Montaż loggerów
Montaż loggerów II
Dostawa platform 2019
Montaż loggerów III
Montaż loggerów IV
Wszystkie strony

Usługa montażu 13 loggerów plecakowych gps-gsm na dorosłych rybołowach

Data opublikowania: 2019/04/19

Tryb postępowania: zamówienie niepodlegające PZP

Data składania ofert lub wniosków: 2019/04/26

 

Zapytanie Ofertowe

 

Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 zaprasza do składania ofert na usługę:

 

Montaż 13 loggerów plecakowych gps-gsm na dorosłych rybołowach

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy tej ustawy.

 

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. Wzór oferty

Zał. 2. Wzór umowy

Protokół otwarcia ofert