Zamówienia publiczne - Paszporty PH1

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Wszystkie strony

 

Przygotowanie „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem”

5 grudnia 2017

Nr postępowania: LPPL/2/2017

 

Zapytanie Ofertowe

Zgodnie z zasadą rozeznania rynku

Dnia 5 grudnia 2017 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Procedurę udzielania zamówień i usług przez Komitet Ochrony Orłów (dalej „Procedura”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Przygotowanie 5 „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem” na obszarze SPA Natura 2000 Puszcza Piska

– PLN280008

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

 

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2. Wzór Paszportu dla rybołowa

Zał. 3. Wzór oferty

Zał. 4. Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania