Zamówienia publiczne - Dostawa loggerów

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Wszystkie strony


Zakup i dostawa 15 sztuk loggerów gps-gsm

5 czerwiec 2018r

Nr postępowania: LPPL/02/2018

 

Zapytanie ofertowe

 

Dnia 5 czerwca 2018 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Procedurę udzielania zamówień i usług  (dalej „Procedura”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Zakup i dostawa 15 sztuk loggerów gps-gsm wraz z akcesoriami do siedziby KOO w Olsztynie”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

 

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe

1. Formularz oferty

2. Wykaz dostaw

3. Wzór umowy

4. Protokół rozstrzygnięcie postępowania