Zamówienia publiczne - Paszporty PH

Spis treści
Zamówienia publiczne
Procedura KOO
Paszporty PH1
Monitoring AQR_TPN
Paszporty PH
Dostawa platform
Dostawa loggerów
Paszporty PH2
Wszystkie strony

 

Przygotowanie „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem”
10 lipiec 2017
Nr postępowania: LPPL/1/2017

Zapytanie Ofertowe

Zgodnie z zasadą Rozeznanie rynku

Dnia 10 lipca 2017 r. Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie, ul. Niepodległości 53/55 zwany dalej „Zamawiającym”, w oparciu o Procedurę udzielania zamówień i usług przez Komitet Ochrony Orłów (dlej „Procedura”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: przygotowanie „Paszportów dla rybołowa wraz z raportem” (zadanie A2)

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Wykaz załączników:

Zapytanie ofertowe
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór Paszportu dla rybołowa
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy
13 lipiec 2017
Wyjaśnienia do pytania
14 lipiec 2017
Wyjaśnienie zał. nr 3
14 lipiec 2017
Rozstrzygnięcie postępowania